...прошла 03-05 октября 2012

Подробнее о конференции можно прочитать здесь: www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/sobytija/sovremennye-problemy-molochnogo-i-mjasnogo-skotovodstva-proizvodstva-moloka-i-govjadiny.html