Анастасия Зубарева получила грант за создание лекарства на основе хитозана